Free Websites at Nation2.com
Translate this Page
Total Visits: 198

Дсту 3938-99 бесплатно

Дсту 3938-99 бесплатно

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Download: Дсту 3938-99 бесплатно
Радиоизотопный метод определения средней плотности 633 ДСТУ Б В. Система проектной документации для строительства. Термины и определения 397 ДСТУ 2569-94.


Молоко незбиране згущене з цукром. За радіологічними показниками борошно має відповідати вимогам ГН 6. Загальні положення 298 Kb ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Конструкции зданий и сооружений.


ГОСТ УКР (ДСТУ) - Терміни та визначення 2,06 Mb ДСТУ 2395-2000 ГОСТ 30671-99; ISO 5963:1985 Інформація та документація.

 

Терміни та визначення ДСТУ 2296-88 Система сертифікації УкрСЕПРО. Форма, розміри, технічні вимоги і правила застосування ДСТУ 2422-94 Зерно заготівельне і постачальне. Терміни та визначення Видання офіційне ДСТУ 3147-95 Коди і кодування інформації. Формат та розташування штрих-кодових позначок ЕАN на тарі та пакованої товарної продукції. Загальні вимоги ДСТУ 3768:2010 Пшениця. Технічні умови ДСТУ 4117:2007 Зерно і продукти його переробки. Визначення показників якості методом інфрачервоної спектроскопії ДСТУ 6644:2008 Зерно та продукти їх помелу. Автоматичне відбирання проб механічними засобами ДСТУ EN 12955-2001 Продукти харчові. Визначення афлатоксини В1 та суми афлатоксинів В1, В2, G1 та G2 у зернових культурах, фруктах з твердою шкіркою та похідних від них продуктах. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Відбирання проб ДСТУ ISO 2171:2009 ISO 2171:2007, IDT Зернові, бобові та продукти їхнього помелу. Визначення загальної золи методом озолювання ДСТУ ISO 3093:2009 ISO 3093:2004, IDT Пшениця, жито та борошно з них, пшениця тверда й манні крупи з твердої пшениці. Визначення числа падіння методом Хагберга-Пертена ДСТУ ISO 13690:2003 ISO 13690:1999, IDT Зернові, бобові та продукти їхнього помелу. Відбирання проб ДСТУ ISO 16050:2007 ISO 16050:2003, IDT 2001 Продукти харчові. Визначення афлатоксину В1, В2, G1 та G2 у зернових культурах, горіхах та продуктах їх переробляння. Метод високоефективної рідинної хроматографії ДСТУ ISO 21415-1:2009 Пшениця та пшеничне борошно. Визначення сирої клейковини ручним способом ДСТУ ISO 21415-2:2009 Пшениця та пшеничне борошно. Визначення сирої клейковини механічним способом ДСТУ ISO 21569:2008 Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Якісні методи на основі аналізування нуклеїнової кислоти ДСТУ ISO 21570:2008 Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Кількісні методи на основі аналізування нуклеїнової кислоти ГОСТ 12. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони ГОСТ 12. Общие требования безопасности Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки ГОСТ 12. Общие требования безопасности Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки ГОСТ 17. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями Охорона природи. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами ГОСТ 2226-88 ISO 65-1-83, ISO 7023-83 Мешки бумажные. Технические условия Мішки паперові. Технічні умови ГОСТ 4403-91 Ткани для сит из шелковых и синтетических нитей. Общие технические условия Тканини для сит із шовкових і синтетичних ниток. Загальні технічні умови ГОСТ 9404-88 Мука и отруби. Метод определения влажности Борошно та висівки. Метод визначання вологості ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия Плівка поліетиленова. Технічні умови ГОСТ 12303-80 Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Технические условия Пачки із картону, паперу і комбінованих матеріалів. Технічні умови ГОСТ 13502-86 Пакеты бумажные для сыпучей продукции. Технические условия Пакети паперові для сипучої продукції. Технічні умови ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов. Технические условия Ящики із гофрованого картону для харчових продуктів. Технічні умови ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия Ящики із гофрованого картону для кондитерських виробів. Технічні умови ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия Ящики із гофрованого картону для консервів, пресервів і харчових рідин. Технічні умови ГОСТ 13586. Правила приемки и методы отбора проб Зерно. Правила приймання та методи відбору проб ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов Маркування вантажів ГОСТ 14961-91 Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. Технические условия Нитки льняні і льняні з хімічними волокнами. Технічні умови ГОСТ 18992-90 Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная. Технические условия Дисперсія полівінілацетатна гомополімерна грубодисперсна. Технічні умови ГОСТ 19317-73 Мешки тканевые продуктовые. Технические условия Мішки тканинні продуктові. Технічні умови ГОСТ 20239-74 Мука, крупа и отруби. Метод определения металломагнитной примеси Борошно, крупа та висівки. Метод визначання металомагнітної домішки ГОСТ 24297-97 Входной контроль продукции. Основные положения Вхідний контроль продукції. Основні положення ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия Плівка поліетиленова термозбігальна. Технічні умови ГОСТ 26361-84 Мука. Метод определения белизны Борошно. Метод визначання білості ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование на плоских поддонах Общие технические требования Пакети транспортні. Формування на плоских піддонах. Загальні технічні умови ГОСТ 26791-89 Продукты переработки зерна. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение Продукти переробки зерна. Пакування, маркування, транспортування та зберігання ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути Сировина та продукти харчові. Методи визначання ртуті ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Минерализация для определения содержания токсичных элементов Сировина та продукти харчові. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения мышьяка Сировина та продукти харчові. Методи визначання арсену ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку ГОСТ 27493-87 Мука и отруби. Метод определения кислотности по болтушке Борошно і висівки. Метод визначення кислотності по бовтушці ГОСТ 27494-87 Мука и отруби. Методы определения зольности Борошно та висівки. Методи визначання зольності ГОСТ 27558-87 Мука и отруби. Методы определения цвета, запаха, вкуса и хруста Борошно та висівки. Методи визначання кольору, запаху, смаку та хрускоту ГОСТ 27559-87 Мука и отруби. Метод определения зараженности и загрязненности вредителями хлебных запасов Борошно та висівки. Метод визначання зараженості та забрудненості шкідниками хлібних запасів ГОСТ 27560-87 Мука и отруби. Метод определения крупности Борошно та висівки. Метод визначання крупності ГОСТ 27668-88 Мука и отруби. Приемка и методы отбора проб Борошно та висівки. Приймання та методи відбору проб ГОСТ 27669-88 Мука пшеничная хлебопекарная. Метод пробной лабораторной выпечки хлеба Борошно пшеничне хлібопекарське. Метод пробної лабораторної випічки хліба ГОСТ 27676-88 Зерно и продукты его переработки. Метод определения числа падения Зерно та продукти його переробки. Метод визначання числа падання ГОСТ 27839-88 Мука пшеничная. Методы определения количества и качества клейковины Борошно пшеничне. Методи визначання кількості та якості клейковини ГОСТ 29143-91 ИСО 712-85 Зерно и зернопродукты. Определение влажности рабочий контрольный метод Зерно та зернопродукти. Визначення вологості робочий контрольний метод ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги ГОСТ 30483-97 Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси Зерно. Методи визначання загального та фракційного вмісту смітної та зернової домішок; вміст дрібних зерен і крупності; вміст зерен пшениці, пошкоджених клопом-черепашкою; вміст металомагнітної домішки ГОСТ 30498-97 ИСО 3093-82 Зерновые культуры. Определение числа падения Зернові культури. Визначення числа падіння ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмисионным методом Продукти харчові. Методика визначання токсичних елементів атомно-емісійним методом. Із зерна твердої пшениці виробляють борошно вищого ґатунку крупку і першого ґатунку напівкрупку для макаронних виробів. Таблиця 1 — Вимоги до борошна пшеничного Показник Характеристика і норма Запах Смак Вологість, %, не більше ніж для: борошна макаронного борошна інших видів і гатунків Мінеральна домішка Металомагнітна домішка, мг в 1 кг борошна: - розміром окремих частинок у найбільшому лінійному вимірюванні не більше ніж 0,3 мм і або масою до 0,4 мг, не більше ніж - розміром і масою окремих частинок більше вказаних вище значень Зараженість і забрудненість шкідниками Властивий пшеничному борошну, без сторонніх запахів, не затхлий, не пліснявий Властивий пшеничному борошну, без сторонніх присмаків, не кислий, не гіркий 15,5 15,0 При розжовуванні борошна не повинно відчуватися хрускоту 3,0 Не дозволено Не дозволено 4. За радіологічними показниками борошно має відповідати вимогам ГН 6. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 5. Мішки для пакування повинні бути цілими, міцними, чистими, сухими, не зараженими шкідниками і без сторонніх запахів. Таблиця 4 — Значення меж допустимих мінусових відхилень кількості фасованої продукції в пакувальній одиниці Номінальне значення кількості продукції в пакованій одиниці, г Значення межі допустимого відхилу від номінального значення % г До 100 включно Понад 100 до 200 включно Понад 200 до 300 включно Понад 300 до 500 включно Понад 500 до 1000 включно Понад 1000 до 10000 включно Понад 10000 до 15000 включно Понад 15000 до 25000 включно - 4,5 - 3,0 - 1,5 - 1,0 4,5 - 9,0 - 15,0 - 150,0 - Відхилення маси нетто за верхньою межею не обмежено. Середнє арифметичне значення маси нетто пакувальних одиниць у вибірці, відібраній з партії, для контролю маси нетто повинно бути не менше дорівнювати або бути більшим від зазначеного в маркуванні. Допустимі відхилення маси нетто для мішків масою нетто понад 25,0 кг не повинні перевищувати + 1,0 %. Маса нетто групової упаковки пачок або пакетів, що упаковані в папір або термозбігальну плівку, може бути не більше 30 кг. Пакети, пачки та мішки формують у транспортні пакети на технічних засобах пакування згідно з ГОСТ 26663. Текст маркування повинен містити наступну інформацію державною мовою України: - найменування продукту ґатунок борошна ; - назву держави, де вирощене зерно і з якого виготовлено продукт; - знак для товарів та послуг; - позначення даного ДСТУ; - назву та повну юридичну адресу виробника та адресу потужностей виробництва, телефон виробника; - номінальну масу нетто; - поживну харчову цінність із зазначенням вмісту білків, вуглеводів та жирів, у 100 г продукту і енергетичну цінність калорійність кДж і або ккал на 100 г продукту; - інформація про ГМО в складі продукту; - дату виробництва; - дату пакування та номер зміни; - номер партії виробництва; - склад продукції для готових сумішей із зазначенням співвідношення компонентів, %; рекомендації до застосування; - строк придатності; - умови зберігання напис «Зберігати в сухому місці» ; - штрих-код продукції згідно з ДСТУ 3147; - знак відповідності згідно з ДСТУ 2296. Таку саму інформацію наносять на ярлики, які кріплять для мішків. Допускається нанесення рекламних знаків та іншої інформації, що не суперечить чинному законодавству України. На ярлику наводять інформацію згідно п. Транспортне маркування проводиться не менше ніж на чотирьох вантажних місцях при перевезенні однорідних вантажів і одній транспортній одиниці на адресу одного споживача. Результати повторних випробувань є остаточними і поширюються на всю партію. У разі виникнення розбіжностей в оцінюванні якості борошна за органолептичними показниками їх визначають дегустацією хліба, випеченого з цього борошна згідно з ГОСТ 27669. Мінералізацію проб для визначення токсичних елементів проводять згідно з ГОСТ 26929. Контроль маси нетто борошна пшеничного здійснюють на вагах для статичного зважування згідно з ГОСТ 29329. Борошно пшеничне перевозять відповідно до чинних правил транспортування вантажів для даного виду транспорту та технічним нормам завантаження автомобілів, контейнерів, вагонів. У разі позитивних результатів аналізування термін зберігання продукції продовжують на шість місяців. Поживну цінність та калорійність борошна пшеничного дозволено визначати і методом розрахунків. ДОДАТОК В БІБЛІОГРАФІЯ 1 Правила організації і ведення технологічного процесу на борошномельних заводах, затверджені МінАПК України 20. «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції». Загальні вимоги до кількості.

 

Харчовий продукт включає напій, жувальну гумку та будь-яку іншу речовину, зокрема воду, які навмисно включені до харчового продукту під час виробництва, підготовки або оброблення 3. Вони повинні забезпечувати стійкість маркування під час зберігання, транспортування та реалізування продуктів, а також повинні бути виготовлені з матеріалів, дозволених центральним органам виконавчої влади з питань охорони здоров'я для контакту з харчовими продуктами. Номенклатура показателей Проект 402 ДСТУ Б В. Методи вимірювань 56 діє ДСТУ 3938-99 М'ясна промисловість. Общие технические требования и методы испытаний 6,35 Mb ДСТУ 3734-98 ГОСТ 30612-99 Пожежна техніка.